Grzejniki Radiatorowe

 

Grzejnik radiatorowy stosowany jest w obudowach szaf sterowniczych dla zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem niskich temperatur i wilgoci znajdujących się tam urządzeń sterujących.
Dobierając moc grzejnika musimy brać pod uwagę następujące zależności:
- maksymalna moc grzejnika do 0,75 W/cm2 powierzchni zewnętrznej grzejnika
- suma przyrostu temperatury powierzchni grzejnika oraz temperatury otaczającego powietrza nie powinna przekraczać 170 °C
- wymaganą moc grzejnika dla oczekiwanego przyrostu temperatury wewnątrz ogrzewanej "szafy" obliczamy według wzoru: P = T (k x S) - Ps, gdzie:
P - moc grzejnika (W), 
T - oczekiwana temperatura wewnątrz "szafy" (°C),
k - współczynnik przenikalności termicznej obudowy, dla stali 5,5,
S - całkowita powierzchnia obudowy "szafy",
Ps - pozostała moc cieplna wydzielana wewnątrz "szafy".
Grzejniki wykonywane są na zamówienie; napięcie zasilania 24 lub 220V, przewód zasilający z żyłą zerową o długości 0,3 m, powierzchnia grzejnika malowana na kolor czarny.

CZĘŚCI SKŁADOWE:
1. korpus grzejnika zbudowany na radiatorze aluminiowym "grzebieniowym" 
2. wyprowadzenie przewodów zasilających 
3. otwory mocujące pod śruby M5 lub zaczep do szyny DIN 
Wymiary A i B zależne od wielkości zamawianego grzejnika


Grzejnik zbudowany jest z radiatora aluminiowego "grzebieniowego"
o dużej powierzchni oddawania ciepła, powierzchniowego elementu grzejnego, wyłącznika termicznego o temperaturze zadziałania
(w zależności od wersji) od 90 do 125 °C,


radiatorowy
 
Radiatory Radiatory Radiatory Radiatory Radiatory
 

Grzejniki Kanałowe Ceramiczne

Grzejnik ceramiczny-kanałowy przeznaczony jest do pieców laboratoryjnych, złotniczych, protetycznych i innych. Wykonany jest ze specjalnej, wysokoogniotrwałej ceramiki ze spiralą grzejną z drutu oporowego, przystosowaną do pracy w temperaturze do 1350 °C .

 
Kanałowe ceamiczne Kanałowe ceamiczne
 

Grzałka Krzyżakowa Mikanitowa - Powietrzna

Grzejnik krzyżakowy mikanitowy służy do ogrzania powietrza w kanale przepływowym. Kostrukcja składa się z krzyżaka mikanitowego z przeplecioną spiralą grzejną. Grzejniki wykonywane są na zamówienie według wzoru Klienta.

 
Grzałka krzyżakowa Grzałka krzyżakowa Grzałka krzyżakowa