Ceramiczne promienniki podczerwieni ECS

 

Ceramiczne promienniki podczerwieni ECS-1, ECS-2 i ECS-3 charakteryzują się sferycznym kształtem powierzchni promieniowania. Pozwala to na oddalenie promiennika od powierzchni ogrzewanej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości promienników na stole grzejnym. Przy zastosowaniu promienników tego typu w maszynach do termoformowania zalecana jest odległość 15 do 20 cm od promiennika do materiału formowanego, a odstęp miedzy poszczególnymi promiennikami na stole grzejnym 3 do 5 cm. Promienniki ECS dobrze nadają się do paneli grzejnych przy wszelkich procesach suszenia i ogrzewania.
ECSTabela ECS

 

Promiennik ECS-1

ECS-1 ECS-1 ECS-1 Schemat
 

Promiennik ECS-2

ECS-2 ECS-2 ECS-2 Schemat
 

Promiennik ECS-3

ECS-3 ECS-3 ECS-3 Schemat